Grady P. Priest

Iedereen heeft wel iets meegekregen over Mel Gibson’s huidige bioscoophit Hacksaw Ridge. Deze film handelt over de heroische strijd van een Amerikaanse medic tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Pacific. De hoofdrolspeler is een soldaat die het leger ingaat maar,vanwege zijn geloofsovertuiging, weigert om een wapen te dragen. Nu wil het geval dat er zich een soortgelijk verhaal heeft afgespeeld binnen de 7th Armored Division alleen kent dit verhaal geen happy hollywood einde. De held van dit verhaal: Grady P. Priest. Het verhaal kwam recentelijk aan het licht door toedoen van Christina Boody, een jongedame die woonachtig is in Canada. Haar overgrootvader Franklin Bramwell Hepworth uit Michigan was in de oorlog Commanding Officer van het Assault Gun Platoon van het 40th Tank Battalion. In verhalen over zijn belevenissen in de oorlog kwam telkens het indrukwekkende verhaal van Grady naar voren. De hele familie Hepworth groeide op met het verhaal over Grady die ingedeeld was bij 38th Armored Infantry Battalion van de 7th Armored Division. Met name bij achterkleinkind Christina bleef een fascinatie bestaan over wie deze man nu was.

Grady P. Priest was een streng gelovig iemand en stond in het burgerleven zelfs af en toe op het spreekgestoelte. Ook weigerde hij, vanwege zijn geloofsovertuiging om een wapen te dragen. Dan blijft er weinig anders over dan Medic te worden, iets wat aansloot bij zijn vriendelijke humanitaire karakter. Samen met nog een aantal gelovige mannen waaronder Opa Hepworth vormden hij een groepje binnen de 7th Armored Division. Deze groep hechte veel waarde aan psalm 91 waarin het goede het kwade overwint en waarbij God de goeden in bescherming zal nemen opdat zij de oorlog zullen overleven. Grady gaf echter te kennen dat hij zich niet kon conformeren aan deze Psalm 91 daar hij het gevoel had de oorlog niet te overleven. Zijn houding ten aanzien van het geloof resulteerde erin dat hij vaak bespot en gepest werdt door een aantal van zijn medesoldaten. Bespuugd en uitgescholden worden was hem niet onbekend. Zo werd hij eens, uit pure pesterij, bekogeld met een paar schoenen. Hij reageerde hierop door de schoenen netjes gepoetst terug te bezorgen bij de rechtmatige eigenaar.

Als medic maakte hij geen verschil tussen vriend en vijand, iets dat bij sommige van zijn collega’s niet altijd goed viel en voor hen weer een reden te meer was om hem niet al te aardig te behandelen. Het is een keer voorgekomen dat hij een gewonde G.I. in veiligheid bracht en een Duitse soldaat die het geheel aanschouwde op Grady toeliep en zei “Als jij zo zorgzaam bent dan mag je mij ook meenemen”.

Op 5 november 1944 bevond het 38th Armored Infantry Battalion zich in het gebied tussen Ospeldijk en de Groote Peel. 38th Armored Infantry Battalion was ingedeeld bij Task Force Fuller met als doel om vanaf Ospel aan te vallen richting Meijel. Deze aanval ingezet op 2 november 1944 was redelijk succesvol verlopen. Het gebied waarin 38th Armored Infantry Battalion zat was vergeven van de landmijnen. Het meest verraderlijke zat hem in het feit dat er geen patroon in deze mijnenvelden zat en het leek wel alsof iemand willekeurig de mijnen had uitgestrooid. Op deze bewuste 5de november 1944 hoorde Grady een medesoldaat om hulp roepen. Grady wist de man te bereiken en verleende eerste hulp alvorens hem op de schouders te nemen ten einde hem verder naar achteren te brengen voor verdere hulp. Hij stapte echter, met de man op zijn schouder op een anti-personeelsmijn . De gewonde soldaat werdt door de klap weggeblazen en overleefde. Grady was op slag dood. Het pijnlijke toeval wil dat de geredde soldaat een van de mannen was die Grady altijd gepest hadden. Zo gebeurde wat Grady zelf al die tijd reeds voorvoeld had. Overbodig te melden dat de door Grady geredde G.I. zich na dit gebeuren nooit meer negatief over Grady uitgelaten.

Franklin B. Hepworth klom in de oorlog op tot de rang van 1st Luitenant. Hij heeft Grady nooit vergeten en sprak altijd met genegenheid en bewondering over hem en wel zodanig dat heden ten dage het verhaal over Grady onder de nazaten van 1st Lt. Hepworth nog steeds de ronde doet.

7th Armored Memorial Holland
Werner van Osch met dank aan Christina Boody.

Grady Priest ligt begraven in Memphis national cemetery, Tennessee, USA.

    Volgende evenement

    Hell on Wheels
    Datum: 23-25 juni 2017
    Locatie: Zutendaal (B)
    © Lucky Seventh , ICT team.